вземи новини за твоя сайт

Сайтът е-locator.net ви дава възможност да използвате резултатите от търсене в сайта като RSS списък.

Можете директно да теглите RSS списък по следния начин 

http://e-locator.net/rss.php?search=xxxxxxxxx

къдети xxxxxxx е стринга ви за търсене