1.2 млрд.евро произвежда минната индустрия

 economynews.bg

Българската минерално-суровинна индустрия носи редица ползи за своите заинтересовани страни – държава, местни общности, работещи, клиенти и доставчици. Това е основният извод от Анализ и оценка на социално-икономическото въздействие на минната индустрия на България, представен от „Индъстри Уоч“. Проучването е по поръчка на Българска минно-геоложка камара. Данните са за 2015 и 2016 г. и са с източници Евростат, Министерство на енергетиката, Националния осигурителен институт, БМГК и данни на компании-членове на Камарата.

Общото производство за 2015 г. на българската минерално-суровинна индустрия възлиза на 1,2 милиарда евро (2,34 милиарда лева) на годишна база. Общата добавена стойност към

Виж оригиналната статия в economynews.bg


Ключови думи : българия, румъния, българската, полша, милиарда лева, милиона евро, спрямо, топ, добавената стойност, другите, членки, сектора, делът, добавена стойност, словакия, естония, индустрии, минната индустрия, минерално, след нас