новини в категорията 1

1

ВСИЧКИ НА ХОРОТО!

 

хрумка за раздумка ФЕЙСБУК е мегданът на глобалното ни село. Там оглеждаме момите и те нас заглеждат. Там старците мърморят, разказват случки от казармата и корят младежта, а вечно младите...