новини в категорията 1

1

Южна Корея издава повече патенти отколкото целия Европейски съюз

 
Южна Корея издава повече патенти отколкото целия Европейски съюз

Интелектуалната собственост става все по-важен компонент на стратегическите ресурси и конкурентоспособността на една държава. Не случайно на петте водещи в света патентни ведомства - на...