новини в категорията 240022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | следваща

Южна Корея издава повече патенти отколкото целия Европейски съюз

 
Южна Корея издава повече патенти отколкото целия Европейски съюз

Интелектуалната собственост става все по-важен компонент на стратегическите ресурси и конкурентоспособността на една държава. Не случайно на петте водещи в света патентни ведомства - на...