Всички новини от Стършел

Стършел / Брой: 3716 от 20 Октомври 2017

 

ДРЕВЕН ЕЗИК, ДРЕВНА неКУЛТУРА Когато политиците попълват биографични справки, там има и въпрос за владеене на чужди езици. Отговорите са почти стандартни: английски, руски, немски…...