Всички новини от Стършел

1

ОБЯД С КРИСТИНА

 

Мъжът предпазливо се приближи до масата на младата госпожица. – Извинявайте – приведе се към нея той, – дали ще мога да поседна за секунда при вас? – Разбира се – вдигна рамене тя, – стига...