Всички новини от Стършел

1

Да доизтупаме чувала!

 

-задава се нов държавен рекет. З-з-законотворците обмислят нов Закон за Пътните Превозни Средства. Проекта щели да го пуснат за обсъждане. Според новия ЗППС всеки автомобил трябва да бъде с...