Всички новини от Стършел

1

ДИСТАНЦИОННО УЧИЛИЩЕ

 

– Ванеса, виждаме ли се? – Виждаме се, госпожо Стефанова! – Темата, която ще разискваме днес  е „Щъркелът като тотем при Елин Пелин и Мирча Елиаде“…  Ама Ванеса, единайсет часа е, ти още си...