Всички новини от poligraff.net

предишна | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | следваща

Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март

 

Санкциите за непредставяне на данни, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева.