DeFakto.bg

  1. ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВАЛИДНОСТТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ, РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК, НЕЛК И ДРУГИ  С приемането на закона, валидността на личните карти и свидетелства за управление на МПС, чийто срок изтича в периода на извънредно положение, се удължава с 6 месеца до 31 октомври. За срока на удължаване, документите се … ....

Виж оригиналната статия в DeFakto.bg