Адвокатите: Призовката за доброволно изпълнение прекъсва погасителната давност за вземането в изпълнителния процес

 DeFakto.bg

На 22 януари Ралица Негенцова, председател на Висшият адвокатски съвет изпрати становище по тълкувателно дело №1 /2017 г.,  в което адвокатите се  разграничават от разбирането на Върховния касационен съд (ВКС) за действието на призовката за доброволно изпълнение в  изпълнително производство. Автор на становището е адвокат Валя Гигова. По  искане на  ВАдвС  бе образувано тълкувателно дело, …

Виж оригиналната статия в DeFakto.bg