ЕП промени регламент за климата + видео

 economynews.bg


Безпрецедентна проява на единство. Споразумението за климата от Париж 2015 г. - отговорът на промяната на климата. САЩ може да се оттеглили от споразумението, но останалите се придържат към плана. ЕС е с амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове: намаление с 40% до 2030 г. спрямо нивата във всички сектори от 1990 г. Амбициозна задача. Но не и невъзможна. ЕП ревизира Регламента за споделяне на усилията: главният инструмент на Европа за прилагане на целите на споразумението от Париж, покриващ до 60% от всички емисии на ЕС. Това ще включва сектори като строителството, селското стопанство, управлението на отпадъците, малките индустрии и транспорта, индустриите, които не са включени в системата за търговия с емисии от 2005 г. Трябва да приемаме промяната в климата дори по-сериозно, отколкото досега, и е необходимо Европа да засили усилията си, за да спази споразумението от Париж. Както подсказва името, всяка страна в ЕС ще поеме дял от общото бреме. Ще се зададат обвързващи национални цели, по-богатите страни ще правят по-големи намаления. На по-бедните страни ще се даде малко отстъпка. Европейският парламент настоява общите цели относно климата да се поставят над националните интереси. Законът цели да се съкратят до 100 млн. тона емисии на СО2, огромна задача за Европа, която вече е поела по пътя на нисковъглеродната икономика.Ключови думи : емисии, европа, споразумението, климата, цели, париж

Виж оригиналната статия в economynews.bg