КЗК одобри концесията на интермодалния терминал в Пловдив

 investor.bg

Снимка: Архив Ройтерс

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила концесията на интермодалния терминал в Пловдив без пазарен анализ, показва справка в регистъра на антимонополния регулатор.

Концесионерът е дружеството „Терминали“ ЕАД, което е 100% собственост на „ПИМК Холдинг Груп“ АД – компанията майка на превозвача „ПИМК“ ООД, който е сред лидерите в Европа в бранша.

Предприятието беше единствен кандидат в процедурата за концесия. Офертата му беше одобрена от правителството в средата на август.

Концесионният договор е сключен на 21 септември, вижда се от решението на КЗК. Страни по договора са Министерският съвет, представляван от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (концедент), „Терминали” ЕАД (концесионер) и „ПИМК” ООД (в качеството на солидарен длъжник).

КЗК се е отказала от пазарен анализ, защото дружеството „Терминали“ не е реализирало оборот през предходната приключила финансова година, т.е. 2016 г., каквито са изискванията на закона.

Общият оборот на дружествата от икономическата група, към която принадлежи „Терминали“ ЕАД, изчислен в съответствие с изискванията на Закона за защита на конкуренцията, реализиран през 2016 г. на територията на страната, е в размер приблизително на 116,764 млн. лева, посочва се в решението.

През 2016 г. не е реализиран оборот от страна на обекта на придобиване, т.е. интермодалният терминал в Пловдив. Съоръжението е новопостроено и не е планирано да извършва дейност до момента на фактическото определяне на изпълнител по експлоатацията му и влизане във владение на същия, допълва се в решението.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Десислава Попова


Ключови думи : пловдив, решението, кзк, еад, оборот, терминали“

Виж оригиналната статия в investor.bg