Мая Бежанска в “Отворена брачна двойка”

 www.buditeli.de

Наистина ли, за да се носят тежките окови на брака са нужни не двама, а трима души?

Виж оригиналната статия в www.buditeli.de