Месечен обзор на борсовата търговия-януари'09

 broker.bg

Виж оригиналната статия в broker.bg