МФ: +1,6 млрд. лв. салдо за април

 economynews.bg

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец април 2017 г. да бъде положително в размер на 1 601,4 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП), показват данните на Министерство на финансите.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към април 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 12 058,6 млн. лв. (34,0% от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват със 780,5 млн. лв. (7,2%), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 16,7%.  

Разходите

Виж оригиналната статия в economynews.bg


Ключови думи : април, януари, очаква, разходите, размер, нап, приходи, млн лева, предходната година, ръст, високите, което представлява, кфп, дължи, спрямо същия период, спрямо същия, агенция митници“, постъпления