МФ: +1,6 млрд. лв. салдо за април

 economynews.bg

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец април 2017 г. да бъде положително в размер на 1 601,4 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП), показват данните на Министерство на финансите.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към април 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 12 058,6 млн. лв. (34,0% от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват със 780,5 млн. лв. (7,2%), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 16,7%.  

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 10 457,2  млн. лв., което е 28,4% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 9 818,7 млн. лева. Нарастването спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Приходи, събрани от НАП

Събраните приходи от НАП през първо тримесечие на 2017 година са в размер на 4771,1 млн. лева, което е увеличение с 238,9 млн. лева (5,3%) спрямо същия период на предходната година.  Планът за първо тримесечие на 2017 г. е изпълнен на 105,6 %, или с 253,1 млн. лева повече. Към 31.03.2017 г. са отчетените по–високи приходи от ЗОВ с 215,5 млн. лева (12,8 %), което представлява 90,2 % дял от общият ръст постигнат към края на тримесечието. Отчетеният ръст на приходите, събирани от НАП по месеци, е както следва: януари - 112,7 млн. лева (6,6 %), февруари - 57,3 млн. лева (5,2 %) и март - 68,8 млн. лева (4,0 %).

Към 25.04.2017 г. събраните от НАП приходи са в размер на 6 383,2  млн. лева, което е увеличение с 355,3 млн. лева (5,9 %) спрямо същия период на предходната година. Отчетеният ръст се дължи основно на по-високите приходи от ЗОВ със 264,3 млн. лева (12 %), следвани от корпоративния данък с 65,1 млн. лева (8,1%) и ДДФЛ с 53,2 млн. лева (6,9 %) .

Приходи, събирани от Агенция „Митници“

За периода от януари до 25 април Агенция „Митници“ събра 2 783,0 млн. лв., което представлява ръст от 16,1 % или 385,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2016 година. Значителният ръст се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от ДДС при внос, повлияни, от една страна, от по-благоприятната макроикономическа обстановка в сравнение с 2016 г., изразяващи се в ръст на вноса, по-високи цени на почти всички внасяни стоки, ръст на курса на долара спрямо лева, а от друга, на постъпления от еднократни инцидентни доставки в страната от трети страни.

 

 

 

 

За периода от януари до 25 април Агенция „Митници“ събра 2 783,0 млн. лв., което представлява ръст от 16,1 % или 385,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2016 година. Значителният ръст се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от ДДС при внос, повлияни, от една страна, от по-благоприятната макроикономическа обстановка в сравнение с 2016 г., изразяващи се в ръст на вноса, по-високи цени на почти всички внасяни стоки, ръст на курса на долара спрямо лева, а от друга, на постъпления от еднократни инцидентни доставки в страната от трети страни.

 

 

 

 

 

 

 


Ключови думи : април, януари, очаква, разходите, размер, нап, приходи, млн лева, предходната година, ръст, високите, което представлява, кфп, дължи, спрямо същия период, спрямо същия, агенция митници“, постъпления

Виж оригиналната статия в economynews.bg

подобни новини

No image

Фискалният резерв = 6,6 млрд. лева

31 юли 2014 09:52:01 economynews.bg
No image

Фискален резерв = 8,7 млрд. лв.

1 октомври 2014 12:52:03 economynews.bg
No image

Отрицателно бюджетно салдо = 1 275,6 млн. лв.

1 октомври 2014 11:52:02 economynews.bg
No image

МФ: Фискалният резерв = 8.8 млрд.лв.

1 ноември 2014 07:52:01 economynews.bg
Дефицитът в хазната към края на август е близо 1.3 млрд. лв.

Дефицитът в хазната към края на август е близо 1.3 млрд. лв.

1 октомври 2014 13:07:01 dariknews.bg
Над 4 пъти е скочил бюджетният дефицит спрямо септември 2013-а

Над 4 пъти е скочил бюджетният дефицит спрямо септември 2013-а

31 октомври 2014 19:13:01 news.ibox.bg
No image

Фискална рамка:Приходи, разходи, данъци

31 май 2014 19:52:37 economynews.bg
No image

Бюджетният излишък в края на май по-нисък от очакваните 1.15 млрд. лв.

30 юни 2015 21:18:02 mediapool.bg
Дефицитът по консолидирания бюджет е 1.483 млрд. лв. към края на септември

Дефицитът по консолидирания бюджет е 1.483 млрд. лв. към края на септември

31 октомври 2014 19:07:02 dariknews.bg
Бюджетният дефицит е нараснал с над 1 млрд. лв. за година

Бюджетният дефицит е нараснал с над 1 млрд. лв. за година

1 октомври 2014 12:13:01 news.ibox.bg
Дупката в бюджета нараснала с 315 млн. лева за месец

Дупката в бюджета нараснала с 315 млн. лева за месец

31 март 2014 19:13:54 news.ibox.bg
Размерът на фискалния резерв към 30 април тази година е 6 млрд. лева

Размерът на фискалния резерв към 30 април тази година е 6 млрд. лева

31 май 2014 20:07:40 dariknews.bg
No image

Фискалният резерв = 7,1 млрд. лв.,януари

28 февруари 2015 10:52:02 economynews.bg
No image

Фискалният резерв към края на март е 5.9 млрд. лв. с вземанията от...

30 април 2014 20:18:15 mediapool.bg
No image

Бюджетен дефицит = 1,4% от БВП

20 август 2014 13:52:02 economynews.bg
No image

Бюджетното салдо по КФП е отрицателно

2 септември 2014 09:52:01 economynews.bg
No image

Данни от КФП, към 30 април 2015 г.

31 май 2015 14:52:01 economynews.bg
No image

Натрупаният ударно бюджетен излишък започна да се топи

31 август 2015 20:18:02 mediapool.bg
8.9 млрд.лв. е фискалният резерв, потвърдиха от МФ

8.9 млрд.лв. е фискалният резерв, потвърдиха от МФ

29 август 2014 19:13:02 news.ibox.bg
Дянков похарчи 1,3 млрд. лв. от фискалния резерв за 3 месеца

Дянков похарчи 1,3 млрд. лв. от фискалния резерв за 3 месеца

2 май 2011 14:42:55 news.ibox.bg
No image

Откъде идва излишък за H1 от + 3 млрд. лв.

5 юли 2016 13:52:02 economynews.bg
No image

Фискалният резерв към 31 юли - 5,6 млрд. лв.

31 август 2013 18:56:28 economynews.bg
No image

Салдото по КФП е + 3 362,2 млн. лв.

9 ноември 2016 16:52:02 economynews.bg
No image

Салдото по КФН е 3 071,2 млн. лв.

10 август 2016 12:52:03 economynews.bg
No image

Откъде идва излишък от + 3 млрд. лв.

6 юли 2016 10:52:01 economynews.bg
No image

Салдото по КФП за 2014 г. отрицателно

3 февруари 2015 09:52:02 economynews.bg
Дефицитът в бюджета 55 млн. лева през юли

Дефицитът в бюджета 55 млн. лева през юли

31 август 2013 12:42:59 news.ibox.bg
No image

Актуализация на бюджета & ЗДДС приети

11 ноември 2014 13:52:04 economynews.bg
No image

1.5 млрд.лв. излишък, за първи път от 2008

25 януари 2017 16:52:02 economynews.bg
No image

Над 3 млрд.лв. бюджетен излишък

13 септември 2016 14:52:02 economynews.bg
No image

Бюджетен апокалипсис – друг път

8 април 2013 07:30:00 economynews.bg
No image

МФ очаква 1 508,6 млн. лв. излишък

31 декември 2016 09:52:01 economynews.bg
No image

Салдо на касова основа + 1. 8636 млн. лв.

17 май 2016 15:52:03 economynews.bg
3 млрд. лв. е бюджетният дефицит за 2014 г.

3 млрд. лв. е бюджетният дефицит за 2014 г.

2 февруари 2015 17:16:01 news.ibox.bg
No image

Откъде идва излишък за H1 = 3 млрд. лв.

5 юли 2016 09:52:02 economynews.bg
No image

Държавата ще похарчи ударно над 2.4 млрд. лв. през декември

1 декември 2015 14:18:02 mediapool.bg