Модели за социално предприемачество

 БНТ
Модели за социално предприемачество

Програми за

обучение по социално предприемачество

и корпоративна социална отговорност

са темата на Международната бизнес

академия, която се провежда тази седмица

във Варна. Организатор е Висшето училище

по мениджмънт. Във форума участват

университетски преподаватели от 7

държави.

Виж оригиналната статия в БНТ