МРРБ: Имотните скици се издават безсрочно

 poligraff.net

Издадените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър скици на имоти са валидни до настъпване на промени в данните за имота, за който се издават.

Виж оригиналната статия в poligraff.net