МВФ: Инвестиции в хората и по-силни институции са ключът за България

 utroruse.com
МВФ: Инвестиции в хората и по-силни институции са ключът за България

Предизвикателствата пред икономическата политика на България понастоящем са свързани с ускоряване на приобщаващия растеж и устойчиво сближаване на доходите. Това изисква подкрепа на благоприятстващите растежа... ....

Виж оригиналната статия в utroruse.com