Най-търсените професии в България-Румъния

 economynews.bg


По данни на ГД Заетост, социални въпроси и приобщаване към ЕК,  през 2015 г. 11.3 милиона души в трудоспособна възраст от ЕС са живели дългосрочно (за повече от една година) в друга държава от съюза, различна от родната им страна. Това е 3.7% от общото население на ЕС в трудоспособна възраст. От тях, 8.5 милиона души са работили или са си търсели работа (икономически активно население). Също така 1.3 милиона души са живели в една държава-членка на ЕС, а същевременно са работели в друга. Най-привлекателни дестинации за трудова мобилност са Германия (2.7 милиона души в трудоспособна възраст, идващи от друга страна-членка на ЕС), Великобритания (2.1 милиона души), Испания (1,4 милиона),  Италия

Виж оригиналната статия в economynews.bg


Ключови думи : българия, държави, служители, румъния, данни, държава, страна, компании, фирми, голяма, българските, великобритания, проучване, испания, работници, работна, персонал, регион, румънци, необходимост, наемане, българо, милиона души, трудоспособна възраст, мобилност, румънските, трудовата