Наздраве с Projekt Rakija в София. Kafana rulz!

 musicnews.bg

Мултинационалната банда почерпи с взривоопасна комбинация от балкански ритми и електроника.

Виж оригиналната статия в musicnews.bg