Не будете патриота в мен!

 СЕГА
Не будете патриота в мен!

Всяка пролет по стара традиция - още от времето на Рада Госпожина, щом наближи празникът на буквите, българинът се взира в учебниците на детето си и в него се пробужда задрямалият патриотизъм.

- Това що го няма - пита пробуденият патриот. - И онова - също сте го махнали! Гиди, пезевенци ...

Виж оригиналната статия в СЕГА