НСИ: Безработицата в четвъртото тримесечие е 5,6%

 news.ibox.bg
НСИ: Безработицата в четвъртото тримесечие е 5,6%

През четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на безработните лица е 189.3 хил., а коефициентът на безработица - 5.6%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на безработните намалява с 11.9%, а коефициентът на безработица - с 1.1 процентни пункта. Това отчитат данните от регулярното наблюдение на работната сила на Националния статистически институт.

От всички безработни лица 16.8% са с висше образование, 48.0% - със средно, и 35.2% - с основно или по-ниско образование. През четвъртото тримесечие продължително безработни (от една или повече години) са 105.2 хил., или 55.6% от всички безработни лица.

За периода коефициентът на младежката безработица - за възрастовата група 15 - 29

Виж оригиналната статия в news.ibox.bg


Ключови думи : възраст, безработни, сравнение, процентни пункта, четвъртото тримесечие, хил, лица, заети, безработица, навършени години, коефициентът