Облекчение на процедурата по получаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденците от български произход, които са приети за студенти в България по 103-то ПМС

 https://www.glaspress.rs

Източник: Генерално консулство на Р България в Ниш

Виж оригиналната статия в https://www.glaspress.rs