Общините развързаха кесиите в края на годината

 actualno.com
Общините развързаха кесиите в края на годината

Три големи общини подготвят солидни харчове в края на годината. Това става ясно от обществени поръчки, публикувани в Агенция по обществени поръчки (АОП).

Според публикуваните задания община Пловдив се готви да даде 10.25 млрд. за облагородяване на територията на централния площад в града.

Дейностите по поръчката включват реконструкция и ревитализация на площада – проектиране, изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор; социализация, консервация, реставрация и експониране на Форум "Запад"; проектиране на подлез "Тримонциум"; социализация, консервация, реставрация и експониране на Форум "Север"; основен ремонт по одобрен проект на подлез при Централната поща – транспортен възел на бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" – бул. "Княгиня Мария Луиза" – ул. "Гладстон".

Критериите за избор ще са техническите показатели в офертите - с 45 точки, и цената - с 55 т. Крайният срок за подаване на оферти е 22 януари 2018 г.

Адвокат за обществени поръчки – имаме ли нужда от него?

Днес за интервю по една доста дискутирана тема в публичното пространство сме поканили адвокат Стефка Бозова от правната кантора Бозова ...

Прочети повече

Община Варна от своя страна обяви обществена поръчка за строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията ѝ.

Прогнозната й стойност е 6 млн. лв. без ДДС. Цената ще е единственият критерий при избора на компания. С най-много пет изпълнители ще бъде подписано рамково споразумение до края 2021 г. От кандидатите се изисква да имат минимален оборот в сферата на предмета на поръчката в размер на най-малко 500 хил. лв. (или равностойността на посочената стойност в друга валута) общо за последните три приключили финансови години.

Както и да докажат, че имат опит в изпълнение на строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години.

Оферти могат да се подават до 15 януари 2018 г.

Асеновград ще похарчи 67 000 лева за училищни и паркови огради

С малко над 67 000 лева без ДДС Община Асеновград изгражда огради на две учебни заведения и един парк. Наред с тази процедура е обявена...

Прочети повече

Столична община също е развързала кесията, като се готви да даде 5.5 млн. лв. за поддържане на дървесни насаждения в София. 

Община София обяви обществена поръчка за поддържане на дървесни насаждения по райони на територията й. Прогнозната стойност е 5.5 млн. лв. без ДДС, а договорът ще е за периода 2018-2020 г. Поръчката е разделена на позиции, а дейностите включват поддържане на дървесните насаждения по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) – общинска собственост.

Услугата се извършва по възлагане на дейности, включващи засаждане и отглеждане на дървета; резитба корони на дърветата – санитарна, формировъчна и основна; отсичане на дърветата и всички други необходими и съпътстващи дейности. Критериите за избор са техническите показатели и цената - с тежест от по 50 точки. От участниците се изисква да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, сходни с тези на настоящата обществена поръчка. За последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка.

Крайният срок за подаване на оферти е 15 януари 2018 г.


Ключови думи : края, млн, стойност, последните, дейности, цената, територията, без ддс, община, обществени поръчки, поддържане, подаване, оферти, обществена поръчка, поръчката, януари 2018, насаждения, предмета, сходни

Виж оригиналната статия в actualno.com