Печалбата на Burger King намалява с 10%

 broker.bg

Виж оригиналната статия в broker.bg