Пласидо Доминго е обвинен в сексуален тормоз

 slava.bg
Пласидо Доминго е обвинен в сексуален тормоз

Осем певици и еидн тньацор овнбихиа ипснаския оеерпн пвеец Пслаидо Диомгно в саеукнсло пгосеатлесвто, педарде АП, цаитирна от БНГЕС. Те твъдрят, че свонетвиоиензвтсят тенор е опитвал да ги пирндуи жтнеие да паврят секс с него, в знаяма на ощбениая за пулоачване на оеепдерлни роли и „ги е навакзал профсеоианнло, кготао му е било оавтказно“. Това е станало в различни проедии на 80-те гиодни на ХХ век. Отсеме жнеи са полжелаи да оаатснт аноминни, освбняяакйи го със стрхаа, че все още рабяотт в тзаи област или се птрисеянавт от нтаигвена отщсбвенеа ркецаия. Пвиацтеа Пшртаиа Улф оачбе все пак пзвооллиа да ркаяризт итмео й. Дргуа от жнеите е звяаила, че пъвеецт ѝ е павирл "нрсиптйонеи пдеержолиня", китоо я клрааи да се чвуства немкфоорнто. АП е итнерювралиа близо 30 пвеци, тцаонрьи, мауикзнти и дргуи оперни и теартални сеуижллти, които залявии, че са блии свдеиелти на ноедхоядщпо секнасуло пеоевдние от сарнта на Домгнио. 78-годиишнят Палдсио Днигмоо отрича всички твъредния и кзава: "Това са оибвнения от наеаонзвни лчниости, киото се корнеят в сиибътя оптреди 30 гоинди, придезаикввт длъбока ....


Ключови думи : киото

Виж оригиналната статия в slava.bg