Почна се тя – яхнахме метлите!

 Стършел

Материалът Почна се тя – яхнахме метлите! е публикуван за пръв път на Вестник Стършел - хумористичният вестник на България.

Виж оригиналната статия в Стършел