Правителството поиска промени в управлението на Натура 2000

 actualno.com
Правителството поиска промени в управлението на Натура 2000

Национален орган за управление на мрежата Натура 2000 ще бъде министърът на околната среда и водите, а органи за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. Към тях ще бъдат сформирани Национален консултативен съвет за Натура 2000 и Комитети на заинтересованите страни на регионално ниво. Това гласят нови текстове в Закона за биологичното разнообразие, които правителството одобри. Следва обаче и парламентът да ги одобри, за да влязат в сила.

Съгласно новия подход за управление на мрежата Натура 2000 се въвежда задължението за разработване на териториални планове за управление на мрежата. Чрез този подход трябва да се осигури цялостния процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на видовете и ....


Ключови думи : управление, мрежата, натура 2000

Виж оригиналната статия в actualno.com