Прокуратурата съветва КАТ да пише повече и качествени актове

 offnews.bg
Прокуратурата съветва КАТ да пише повече и качествени актове

Ниско качество на административните актове, с които на шофьорите се налагат наказания, отчете прокуратурата при проверка на работата на Пътна полиция.

Пред 2016 г. прокуратурите в страната са направили проверки по Закона за движение по пътищата и това как органите на МВР изпълняват правомощията си и реализират административно-наказателна отговорност за нарушителите.

В сравнение с 2014 г. и 2013 г. са констатирани негативни резултати и пропуски в административно-наказателната дейност на контролните органи, сред които намаляване броя на съставените актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и електронни фишове, както и значителен дял на отменените наказателни постановления, съобщават от прокуратурата.

Поради това е бил сезиран директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), за да предприе мерки за подобряване качеството на работата и активизиране на дейността на полицейските органи по контролиране спазването на правилата за движение по пътищата.

След верижната катастрофа на магистрала "Тракия" на 5 юли по указание на Върховната административна прокуратура (ВАП) от Националната полиция извършили идентична проверка за дейността на катаджиите през първото полугодие на 2017 г.

Според данните броят на съставените наказателни актове и електронни фишове е нараснал значително в сравнение с предходно проверения период, отбелязват от прокуратурата.

Същевременно се констатира, че качеството на административно-наказателната дейност остава на недобро ниво и голяма част от актовете падат в съда. По тази причина прокуратурата отново е сезирала началника на Национална полиция за необходимостта от подобряване качеството на работата при осъществяване на административно-наказателната дейност и стриктно спазване на законовите изисквания при реализиране на административно-наказателната отговорност.


Ключови думи : прокуратурата, работата, полиция, качеството, актове, административно наказателната дейност

Виж оригиналната статия в offnews.bg