Разглеждането на наказателни дела чрез електронна видеовръзка в условията на извънредно положение поради пандемия*

 DeFakto.bg

Мирослава Тодорова[1] След решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положениена територията на цялата страна от 13 март до 13 април 2020 г. във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 съдилищата бяха изправени пред необходимостта да създадат подходяща организация за провеждане на съдебните заседания, които не търпят отлагане, така че да не се … ....

Виж оригиналната статия в DeFakto.bg