Съдът на ЕС: Недопустимо е национални съдии да бъде наказвани, ако преюдициалните им въпроси до съда бъдат отхвърлени

 DeFakto.bg

Съдът на ЕС обяви в четвъртък  за недопустими две преюдициални запитвания относно полските мерки от 2017 г., с които се въвежда режим на дисциплинарно производство спрямо съдиите Обстоятелството, че национален съдия е отправил преюдициален въпрос, оказал се недопустим, обаче не може да доведе до образуването спрямо него на дисциплинарни производства, посочва съдът  в решението си … ....

Виж оригиналната статия в DeFakto.bg