Стършел / Брой: 3716 от 20 Октомври 2017

 Стършел

ДРЕВЕН ЕЗИК, ДРЕВНА неКУЛТУРА

Когато политиците попълват биографични справки, там има и въпрос за владеене на чужди езици. Отговорите са почти стандартни: английски, руски, немски… Понякога с уточнения: писмено… говоримо… Никой от политиците ни...

Допитване до дупка

Доста време се питахме кога България ще стане Швейцария на Балканите, но ето че това стана. Даже надминахме страната на банките и часовниците в другата є запазена марка – референдумите. Демокрацията отвори устата на...

НЕПРЕДВИДЕНА ОПЕРАТИВКА

- Веднага в офиса ми – изрича Методиев, гласът му е ножица, но това не е никаква новина. Но че ще има новина, не се съмнявам. Екипът ни се

Виж оригиналната статия в Стършел