Стършел / Брой: 3720 от 17 Ноември 2017

 Стършел

Здравейте, дебили!

Здравейте, дебили!

Казаха ли ви го? Казаха ви го – направо в очите си ви го рекоха на какво мязате според тях – на тълпа, която срещу петдесетачка ще започне да ги харесва, срещу две по двайсет – ще ги благославя по...

КУПУВАНЕ НА ДРИПАВИ ДЪНКИ

На мода дънки като дрипа:

надупчен крачол, кърпен скут

и само някъде край ципа

възможно е да се напипа

по-здраво място, и то с труд.

Какво да сторим, детко – мода.

За дрипата пари броим,

на модата и на...

ПЕТЪЧНИ ТРИНАЙСТЪЦИ

Фиштаун, бившият рибноборсов квартал на Филаделфия, петък, 13 октомври, 23,14 часа. Загубих се. Това е

Виж оригиналната статия в Стършел