Стършел / Брой: 3731 от 09 Февруари 2018

 Стършел

ГАЗИМ В БУМАЩИНА

из страната ни бащина

Социолози попитаха населението: Какъв според вас е преходът след 10 ноември 1989 година? Част от анкетираните отговориха така: „Преди прехода всички бяхме равни, а сега всички сме...

АКТУАЛНИ МЕМОАРИ

КАК СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ ИЗВАДИ КЪСМЕТ И СЕ ОТЪРВА БЕЗ ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ

Още от ученическата скамейка знаем и помним литературния паметник „Житие и страдания грешнаго Софрония“, който някогашният свещеник...

В ПОЛИТЕ НА ВИТОША

(Откъс от „Оксиморон”, нов, нечовешки роман

от Михаил Вешим)

Щом излязоха на улицата, езиковедът подръпна господарски повода и насочи кучето към полите на

Виж оригиналната статия в Стършел