Стършел / Брой: 3736 от 16 Март 2018

 Стършел

САТИРИК ПРОИЗВЕЖДА ИЗСТРЕЛИ

Политиците използваха пловдивския случай, при който един доктор застреля крадец, за своите цели – да си вдигнат рейтинга. Да се явяват по телевизията и да демонстрират показна загриженост за имота и съдбата на...

Нашият петъчен салон

ЕКСКРЕМЕНТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ

Заглавието е просташко, но нищо не може да се направи, защото сюжетът е също просташки. 7 март, Славишоу и рисуваната рубрика „Новинарник”. Първа сценка - лети самолет. Втора - разговарят...

ЗА БОГОВЕТЕ И ХОРАТА

– Лека нощ, мое мило нещастие! – с ехидна усмивка се провикна жена ми – И утре да донесеш някакви пари, иначе си събирай парцалите.

Утре

Виж оригиналната статия в Стършел