Заетостта по региони за 2016 година

 economynews.bg

 Явор Алексиев, ИПИ

Регионалният поглед към данните на НСИ и АЗ за развитието на пазара на труда в страната през 2016 г. показва, че въпреки продължаващия спад на безработицата, разкриването на работни места в много региони от страната постепенно забавя ход.

На база публикуваните до този момент данни, очакваме[1] средногодишен спад на броя на заетите на възраст 15-64 години през 2016 г. с около 20 хиляди души спрямо предходната година. Въпреки това, поради по-бързо намаляващия брой на населението на страната, очакваме статистиката да отчете лек ръст на средногодишния коефициент на заетост в същата възрастова група – до 63,4% (от 62,9% предходната година).

На база на тримесечните данни,

Виж оригиналната статия в economynews.bg


Ключови думи : стара загора, ловеч, страната, работни места, общини, макар, коефициент, възраст, центрове, безработицата, сливен, развитието, рекорд, база, район, населението, данните, варна, плевен, враца, през 2016, остава, труда, другите, пазара, през 2015, показва, постепенно, монтана, областта, ръст, заетостта, ниво, нси, броя, заетите, областите, очакваме, коефициентът, нивата, ипи, спада, положителни, забавя, процентен пункт, всички области, под 10%, тримесечните данни, предкризисните нива