Търсене по делът общо 17625

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Министерството на околната среда и водите предлага да се слеят РИОСВ-София и РИОСВ-Перник

3 April 2020 18:29:00

Министерството на околната среда и водите предлага промяна в правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10