Търсене по мнението общо 21811

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Спряха продажбата на лекарства с ранитидин

8 октомври 2019 16:50:00 dariknews.bg

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на лекарствените продукти, съдържащи...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10