Търсене по нямат общо 49169

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Изследване: Българите искат повече дисциплина в училище

18 септември 2019 14:04:00 dariknews.bg

Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище. Ясно личат разликите в мирогледа на поколенията у...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10