Търсене по първичното публично предлагане общо 454

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Втора ИТ компания на БФБ София

1 декември 2016 13:52:00 economynews.bg

 ИТ компанията Алтерко АД стартира на БФБ –София търговията с акции на дружеството. Размерът на емисията е 1 500 000 лева и съответства на...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10