Търсене по рамките общо 66436

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Външно предприема мерки в защита на обвинените български граничари

19 октомври 2018 17:29:00

Министерството на външните работи ще окаже всяко необходимо съдействие в рамките на своите компетенции за положителното разрешаване...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10