Търсене по трафик общо 26360

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Глобален спад в замърсяването на въздуха заради пандемията

5 April 2020 07:48:00

Намаляването на трафика, спирането на индустрията и другите икономически дейности рязко понижи в пъти нивата на азотен диоксид, като...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10