Търсене по бюджетния дефицит общо 3543

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

+ 3.285 млрд.лв. бюджетен излишък, расте

1 септември 2016 11:52:00 economynews.bg

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за първите осем...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10