Търсене по намерите тук общо 4659

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

40 млн. евро за МСП в България

3 февруари 2017 13:52:00 economynews.bg

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Националният гаранционен фонд (НГФ) подписаха споразумение, с което се осигуряват...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10