Търсене по притичва общо 289

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Един мъж: Иисус Христос

3 април 2015 11:37:00 novinar.net

Аз съм само поглед, мисъл и фантазия. Мой дълг е да наблюдавам. Всеки наблюдава. Въпросът е каква е главата на наблюдаващия. Какво има в...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10