Търсене по страни общо 100000

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Програмите България&Сърбия, Турция, Македония в ЕК

30 септември 2014 14:52:00 economynews.bg

Програмите за трансгранично сътрудничество на България със Сърбия, Турция и Македония за програмния период 2014 – 2020 бяха представени...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10