Българите са песимисти за ситуацията в страната си и оптимисти за бъдещето на ЕС

 dnevnik.bg
Българите са песимисти за ситуацията в страната си и оптимисти за бъдещето на ЕС

© Юлия ЛазароваЗапазва се тенденцията българите да споделят по-често положително оценки за Европейския съюз, отколкото останалите европейски граждани, показва проучване на Евробарометър (тук). 60% от българите се уповават на ЕС (със 7 пункта повече от пролетта на 2019 г. и със 17 пункта над средната стойност, измерена на ниво ЕС-28). Заедно с Литва (66%) и Дания (63%) България е сред трите европейски държави, които декларират най-висока степен на доверие към ЕС.


© Евробарометър

Доверие в ЕСКлючови думи : българия, държави, околната среда, система, гърция, страната, пролетта, европейската комисия, свързани, означава, същото време, страни, информация, дял, работа, гражданите, българските, данните, трети, мир, свобода, отношение, обучение, степен, сравнение, като цяло, дания, икономика, основните, съюза, членки, висок, бъдещето, ситуацията, извън, телевизията, органи, парламент, значително, очаквания, демокрацията, медии, декларират, отколкото, икономически, социалните, проблемите, делът, институции, мрежи, омбудсман, отчита, пътуване, 47%, нисък, 19%, респондентите, политическите партии, 61%, гарант, европейският съюз, 28%, разнообразие, 13%, пункта над, 46%, нагласи, 65%, 34%, 48%, 51%, климатичните изменения, считат, 42%, 52%, 23%, имат доверие, доверие към, средното ниво, 74%, доверяват, 41%, 32%, 63%, 76%, 56%, 54%, 59%, 69%, които споделят, българите които, проблеми пред, регистрирания, средноевропейско равнище, евробарометър подкрепа, средноевропейското равнище, средноевропейско ниво, над средноевропейското

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg