БРТПП проучва рибарските общности

 economynews.bg


Българо-румънската търговско-промишлена палата провежда уникално по рода си начинание, като проучва на място, документира и съхранява в дигитални формати информацията за материалното и нематериалното културно наследство на рибарските общности от българската и румънската страна на поречието на река Дунав. Новата инициатива съчетава научния интерес към непроучената област с идеята за създаване на икономически ползи за региона чрез развитие на нови съвместни туристически маршрути към малко познати места.

Теренното аудиовизуално проучване, възложено на „Обединение Памет за дунавските рибари“, се провежда в пет двойки селища от България и Румъния с традиционни рибарски

Виж оригиналната статия в economynews.bg