ЕК заведе дело срещу Унгария заради закона срещу Сорос

 actualno.com
ЕК заведе дело срещу Унгария заради закона срещу Сорос

ЕК завежда дело срещу Унгария в Съда на ЕС заради спорния закон за финансираните от чужбина неправителствени организации. Това е третата стъпка от наказателната процедура срещу Будапеща след официалното уведомително писмо, изпратено от Комисията на 14 юли, и издаденото мотивирано становище от 4 октомври.

Комисията реши да предприеме съдебни действия срещу Унгария заради неспазване на задълженията, произтичащи от разпоредбите на Договора за свободното движение на капитали, заради разпоредби в Закона за неправителствените организации, които индиректно дискриминират и непропорционално ограничават даренията за граждански и обществени организации от чужбина. Тези разпоредби, които се прилагат по отношение на чуждестранния източник на капитала, поставят редица административни формалности и тежести върху неговия получател и могат да имат стигматизиращ ефект както спрямополучателите, така и спрямо донорите. По този начин хора могат да бъдат разубедени да правят дарения от чужбина на организации на гражданското общество в Унгария. Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на единния европейски пазар, припомнят от ЕК.

В допълнение към тези опасения Комисията също така счита, че Унгария нарушава правото на свобода на сдружаване и правото на защита на личния живот и личните данни, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, във връзка с Разпоредбите на Договора за ЕС относно свободното движение на капитали.

Унгария отговори на официалното уведомително писмо на Комисията на 14 август и 7 септември. След като внимателно анализира обясненията, представени от Унгария, ЕК заключи, че нейните сериозни опасения не са били разгледани и така е издадено мотивирано становище.

Унгария получи 1 месец да предприеме необходимите мерки, за да спази това мотивирано становище. Унгарските органи не отговориха на мотивираното становище в рамките на крайния срок, като страната и досега не е променила или отменила оспорваните разпоредби на закона за неправителствените организации в съответствие със законодателството на ЕС. Поради това Комисията реши да отнесе делото в Съда съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

През лятото унгарският парламент прие оспорвания закон, засилващ държавния контрол над неправителствените организации, финансирани от чужбина. Законопроектът, внесен от премиера Виктор Орбан, беше насочен главно срещу организациите, подкрепяни от американския милиардер с унгарски произход Джордж Сорос. Текстът предвижда неправителствените организации, които използват чуждестранно финансиране, надвишаващо 24 000 евро годишно, да се наричат "организации с финансиране от чужбина". Правителството твърди, че с този закон иска да гарантира по-голяма прозрачност.


Ключови думи : закона, комисията, договора, чужбина, разпоредби, капитали, неправителствените организации, свободното движение, срещу унгария, мотивирано становище

Виж оригиналната статия в actualno.com